1% podatku dla OPP

1% podatku dla OPP

Niech każdy dzień będzie Dniem Dziecka!!!

Jeśli chcesz pomóc ciężko chorym dzieciom spędzić najtrudniejsze chwile, tam, gdzie będą czuły się najlepiej tzn. w ich własnych domach, z kochającą rodziną, w znajomym otoczeniu, wśród ulubionych zabawek - przekaż 1% podatku Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Spraw aby każdy dzień był Dniem Dziecka.

To proste

Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000097123, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 które dostępne są na stronie www Ministerstwa Finansów

Wyobraź sobie jak łatwo możesz pomóc - decyzja należy do Ciebie.

Fundacja WHD wymieniona jest w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015

W 2015 r. dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku oraz darowiznom mogliśmy opiekować się 58 dziećmi i ich rodzinami - SERDECZNIE dziękujemy!