Wpłata On-line

Opis transakcji:
Kwota: dotpay_logo

Darowizna

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego i jako taka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000097123.

Otrzymane środki przeznaczamy w całości na cele statutowe:

  • świadczenie domowej opieki paliatywnej nad dziećmi,
  • wsparcie w żałobie rodzin dzieci zmarłych,
  • rozwijanie i propagowanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce i zagranicą.

Darowiznę można wpłacać na konto o numerze:
33 1240 1082 1111 0000 0428 2080

Konto dla darowizn dewizowych oraz wpłat z zagranicy:
Numer IBAN rachunku: PL72124010821787000004282110
kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Nazwa i adres organizacji pożytku publicznego:
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa

Jako tytuł wpłaty prosimy podać:
"Darowizna na cele statutowe Fundacji WHD"

ODLICZENIA

Darowizny osób fizycznych:
Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Darowizny osób prawnych:
Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Jak wykorzystujemy przekazane środki finansowe?

Na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – http://www.pozytek.gov.pl/ znajduje się Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać KRS Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – 0000097123 aby zapoznać się z opublikowanymi tam sprawozdaniami.

Sprawozdania z dzialalności Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci znajdują się też na naszej stronie internetowej - zobacz.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zarejestrowana jest w bazie organizacji pozarządowych – http://bazy.ngo.pl/

1% podatku dla OPP

Niech każdy dzień będzie Dniem Dziecka!

Jeśli chcesz pomóc ciężko chorym dzieciom spędzić najtrudniejsze chwile, tam, gdzie będą czuły się najlepiej tzn. w ich własnych domach, z kochającą rodziną, w znajomym otoczeniu, wśród ulubionych zabawek - przekaż 1% podatku Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Spraw aby każdy dzień był Dniem Dziecka.

To proste

Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000097123, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 które dostępne są na stronie www Ministerstwa Finansów

Wyobraź sobie jak łatwo możesz pomóc - decyzja należy do Ciebie.

Fundacja WHD wymieniona jest w 
Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015

 

W 2015 r. dzięki środkom uzyskanym z 1% podatku oraz darowiznom mogliśmy opiekować się 58 dziećmi i ich rodzinami - SERDECZNIE dziękujemy!usmiech-maulucha