Opieka paliatywna w pediatrii

Opieka paliatywna w pediatrii

Zapraszamy lekarzy do udziału w naszym kursie.

Tytuł:
Opieka paliatywna w pediatrii

Charakter:
Kurs doskonalący dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów w ramach kształcenia ustawicznego

Celem kursu jest przekazanie informacji na temat:

  • zasad wycofywanie się z uporczywej terapii,
  • informowania rodziców o nieuleczalnej chorobie dziecka,
  • kwalifikowania dziecka do opieki paliatywnej,
  • sposobu kierowania dziecka do opieki paliatywnej,
  • wskazań i p/wskazań do opieki paliatywnej.

Program kursu zawiera tylko wybrane zagadnienia kliniczne, które dotyczą postępowania w niewydolności oddechowej, sedacji, farmakoterapii bólu oraz zastosowania toksyny botulinowej.

Planujemy zorganizowanie drugiego kursu (również 2-dniowego), który obejmie inne zagadnienia.

Celem kursu nie jest nauczenie medycyny paliatywnej, szczególnie zasad leczenia objawowego. Nie byłoby to możliwe w tak krótkim czasie. Dlatego uczestnicy nie powinni oczekiwać, że nabędą umiejętności praktycznych.

Uzyskany certyfikat nie uprawnia do pracy w hospicjum dla dzieci. Dla lekarza chcącego podjąć taką pracę koniecznym elementem szkolenia jest indywidualny staż w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Informacja o stażu: http://www.hospicjum.waw.pl/szkolenia/staze/hospicjum-domowe

Terminy najbliższych edycji kursu:
brak zaplanowanych kursów

Organizator:
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; ul. Agatowa 10; 03-680 Warszawa

Miejsce:
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; ul. Agatowa 10; 03-680 Warszawa

Kierownik naukowy:
dr hab. n.med. Tomasz Dangel

Kierownik administracyjny:
dr n. med. Iwona Bednarska-Żytko

Zgłoszenia:
Formularz zgłoszeniowy

Płatności:
Kurs bezpłatny

Zakwaterowanie:
Organizator NIE zapewnia zakwaterowania

Ważne
31 grudnia 2016 r. przestało obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej

Wzorem lat ubiegłych Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci wystąpiła do Ministra Finansów i Rozwoju o przedłużenie, na kolejne lata, terminu obowiązywania przepisów, które zwalniają z obowiązku podatkowego osoby chcące kształcić się w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Zgodnie z  §1 obowiązującego do 31 grudnia 2016 r. Rozporządzenia nie był pobierany podatek dochodowy „…od osób fizycznych od świadczeń uzyskiwanych przez podatników w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje pozarządowe…” .

Dzięki przedłużeniu terminu obowiązywania Rozporządzenia Ministra Finansów osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje nie będą ponosiły żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w bezpłatnych kursach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Liczymy, że podobnie jak w latach ubiegłych Minister Finansów i Rozwoju pozytywnie ustosunkuje się do naszej prośby i przedłuży obowiązywanie wspomnianego wyżej Rozporządzenia.