Spotkania grupy wsparcia dla rodziców

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców

W imieniu Rodziców z Grupy Wsparcia w Żałobie Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, serdecznie zapraszamy na spotkania Grupy w siedzibie hospicjum przy ul. Agatowej 10.

Terminy najbliższych spotkań:

04.02. sobota – godz. 16.00
11.02. sobota – godz. 16.00, rozpoczynamy Mszą św.
16.02. czwartek – godz. 17.30
23.02. czwartek – godz. 17.30

Zapraszamy

Opiekunowie Grupy:
Agnieszka Chmiel-Baranowska
tel. kom. 515 242 207

Ireneusz Kalisiak
tel. kom. 502 179 398

Osoby prowadzące spotkania grupy wsparcia dla rodziców

Osoby prowadzące spotkania grupy wsparcia dla rodziców

Agnieszka Chmiel -Baranowska
Psycholog Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.
Jest absolwentką wydziału psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doktorantką tej uczelni. Całe życie zawodowe związała z opieką paliatywną. Od lat służy pomocą osobom nieuleczalnie chorym, najpierw w Hospicjum Opatrzności Bożej, a od stycznia 2000 r. w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.

Brała udział w wielu międzynarodowych kursach opieki paliatywnej, konferencjach, stażach zagranicznych we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Od 1998 do 2005 współpracowała z prof. Rubenem Bildem twórcą metody Creative Acompaniment. W latach 1996 – 2005 prowadziła wykłady w Instytucie Rozwoju Służb Socjalnych w Warszawie.

Od 2000 roku corocznie współorganizuje z ramienia Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci konferencje o zasięgu ogólnopolskim na temat pediatrycznej opieki paliatywnej.

W Warszawskim Hospicjum dla Dzieci zajmuje się:

  • udzieleniem wsparcia pacjentom i ich rodzinom
  • współprowadzeniem Grupy Wsparcia dla Rodziców w Żałobie
  • konsultowaniem i wstępnym diagnozowaniem trudności pedagogicznych; kontaktami ze szkołami i poradniami psychologiczno - pedagogicznymi
  • koordynowaniem programu staży dla osób pracujących w hospicjach, a chcących zajmować się pediatryczną opieką paliatywną
  • pracą socjalną na rzecz podopiecznych hospicjum
  • udzielaniem konsultacji dla rodziców nienarodzonych dzieci
  • udzielaniem konsultacji dla rodziców nieuleczalnie chorych dzieci.

 

Ireneusz Kalisiak
Od 2002 roku Wiceprezes Zarządu Fundacji WHD. Wczesniej, w latach 1999-2002, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia WHD. W 2001 roku był jednym z siedmiu założycieli Fundacji.

Jego życie zmieniło się, gdy syn, 15-letni Mariusz zachorował na białaczkę. W 1996 WHD opiekowało się Mariuszem. Po śmierci syna, Ireneusz Kalisiak brał udział w spotkaniach grupy wsparcia w żałobie. Od 1999 roku jest koordynatorem tej grupy.

Do innych jego zadań należą zarządzanie budynkami i taborem samochodowym Fundacji. Ponadto angażuje się we współpracę z innymi hospicjami, szczególnie w projekty Fundacji dotyczące wsarcia nowopowstających domowych hospicjów dla dzieci.

Spotkania grupy wsparcia dla dzieci

Spotkania grupy wsparcia dla dzieci

O planowanych spotkaniach grupy wsparcia rodzice dzieci powiadamiani są listownie.

Osoby prowadzące spotkania grupy wsparcia dla dzieci

Osoby prowadzące spotkania grupy wsparcia dla dzieci

Dorota Licau
Pracownik socjalny Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, z wykształcenia magister socjologii, Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, ze specjalizacją socjologia medycyny. Posiada kwalifikacje kierownika i wychowawcy kolonii i wycieczek. Organizuje wyjazdy i spotkania dla najmłodszych dzieci po stracie rodzeństwa.

Spotkania grupy wsparcia dla młodzieży

Spotkania  grupy wsparcia dla młodzieży

O spotkaniach grupy wsparcia dla młodzieży informujemy za pomocą wiadomości sms oraz telefonicznie.
Jesli zmienisz numer telefonu pamiętaj powiadomić nas o tym.

Osoby prowadzące spotkania grupy wsparcia dla młodzieży

Osoby prowadzące spotkania grupy wsparcia dla młodzieży

Mirosława Ślązak
Pielęgniarka Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, magister Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwała od 1989 r. w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej i w Pogotowiu. Posiada kwalifikacje kierownika kolonii i kierownika wycieczek i wychowawcy kolonii. Współorganizuje spotkania i wyjazdy grupy wsparcia dla młodzieży po stracie rodzeństwa. 

Wojciech Marciniak
Z wykształcenia pracownik socjalny. Z Fundacją WHD związany jest od 2000 roku kiedy to zgłosił się do pracy w wolontariacie.
Obecnie jako etatowy pracownik zajmuje się między innymi kontaktami z NFZ i promocją. współorganizuje spotkania i wyjazdy młodzieżowej grupy wsparcia w żałobie na co pozwalają mu ukończone kursy doskonalące dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dla kierowników wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych.

Małgorzata Murawska