Przekaż
Datek
KRS 0000097123

142. rocznica urodzin Janusza Korczaka

Ikonka dla 142. rocznica urodzin Janusza Korczaka

22 lipca przypada 142. rocznica urodzin Janusza Korczaka, lekarza i pedagoga, wielkiego przyjaciela dzieci, który był im wierny do końca. Do jego myśli odwołujemy się w naszej codziennej pracy w hospicjum. Była też inspiracją do powstania stworzonych przez naszą fundację standardów pediatrycznej opieki paliatywnej. W przedmowie do wydania z 2019 roku autorzy tego dokumentu piszą, między innymi:

"Jak kochać dziecko? To fundamentalne pytanie zadał lekarz pediatra, dr Janusz Korczak, w tytule książki wyd. w 1918 r. Odpowiedź na to pytanie stanowią sformułowane przez autora trzy zasadnicze prawa:
(1) prawo dziecka do śmierci,
(2) prawo dziecka do dnia dzisiejszego,
(3) prawo dziecka, by było tym, czym jest,
oraz – dodatkowo – prawo dziecka do wypowiadania swych myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach.
Proponujemy, aby pediatryczna i perinatalna opieka paliatywna były tworzone, analizowane, badane i opisywane w oparciu o te cztery zasady, które nazwaliśmy „paradygmatem Korczakowskim”.*

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Standardy postępowania i procedury medyczne pediatrycznej opieki paliatywnej, 2019

  • Janusz Korczak z dziećmi i personelem Domu Sierot w Pruszkowie (lata 20. XX wieku), https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak#/media/Plik:Janusz_Korczak_-_Nasz_Dom_-_1920-28.jpg
  • Pomnik Janusza Korczaka na cmentarzu żydowskim w Warszawie, https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Korczak#/media/Plik:Grob_Korczaka_2.JPG
Przekaż Datek