Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Kurs dla lekarzy hospicjów dla dzieci

Ikonka dla Kurs dla lekarzy hospicjów dla dzieci

Zapraszamy lekarzy hospicjów dla dzieci na kurs doskonalący CMKP „Pediatryczna opieka paliatywna – wymiana doświadczeń”. Kurs odbędzie się w dniach 6-7 marca 2020 roku w Centrum Naukowo-Szkoleniowym im. Tadeusza Dąbrowskiego, ul. Agatowa 1 w Warszawie.

Tematyka kursu ujęta została w czterech osobnych sesjach:

  1. Sedacja paliatywna.
  2. Trudne przypadki w pediatrycznej opiece paliatywnej (kliniczne, etyczne, prawne).
  3. Pacjenci z diagnostyki prenatalnej w hospicjum.
  4. Badania USG w domu pacjenta.

Każda sesja będzie składała się z wykładów wprowadzających, prezentacji przypadków i dyskusji. Liczymy, że taka forma zajęć pozwoli na wymianę doświadczeń i analizę różnych sposobów postępowania.

Zwracamy się z prośbą do lekarzy, którzy wezmą udział w kursie, o zgłoszenie przypadku do jednej z ww. sesji. Prosimy o przesłanie prezentacji PowerPoint (15 minut) w terminie do 2.01.2020 r. na adres paulina.kowacka@hospicjum.waw.pl. Czas przeznaczony na prezentacje przypadków jest ograniczony długością poszczególnych sesji. Dlatego kierownik naukowy kursu dokona wyboru najciekawszych przypadków i powiadomi autorów, czy ich prezentacja została przyjęta do wygłoszenia.

Wstępny program oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronie:
https://hospicjum.waw.pl/szkolenia/kursy/pediatryczna-opieka-paliatywna-wymiana-doswiadczen.

Szczegółowy program kursu uwzględniający nadesłane prezentacje zostanie opublikowany w styczniu 2020 r. pod adresemhttps://hospicjum.waw.pl/szkolenia/kursy/pediatryczna-opieka-paliatywna-wymiana-doswiadczen.

Dysponujemy 70 miejscami dla lekarzy. O przyjęciu na kurs zdecyduje kolejność rejestracji. W razie większego zainteresowania, kurs zostanie powtórzony.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania prezentacji i udziału w zajęciach.

  • Kurs dla lekarzy hospicjów dla dzieci - zdjęcie nr 1
Przekaż Datek