Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Od 2023 r. – 1,5% dla OPP

Ikonka dla Od 2023 r. – 1,5% dla OPP

W czerwcu 2022 r. Sejm przyjął, a Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której uwzględniono podniesienie z 1% do 1,5% wysokość odpisu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To dobra wiadomość dla wszystkich organizacji pozarządowych, których działalność odbywa się w oparciu o przychody z darowizn, w tym właśnie z dotychczasowego jednego procenta.

Podniesienie w ramach Polskiego Ładu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych sprawiło, że duża grupa podatników nie będzie płaciła podatku dochodowego od osób fizycznych, a co za tym idzie straci możliwość przekazywania 1% wybranej organizacji pozarządowej. W konsekwencji OPP stanęły przed perspektywą poważnego uszczuplenia tych przychodów.

Na skutek bardzo zdecydowanej reakcji środowiska organizacji pozarządowych rząd i Sejm rozpoczęły prace nad mechanizmami, które miałyby ten ubytek jakoś zrekompensować. Rozważano kilka rozwiązań. Ostatecznie przyjęto metodę prostą i transparentną – podniesienie wysokości odpisu do 1,5%.

Dziś trudno jeszcze ocenić, czy zmiana ta zdoła zniwelować ujemne skutki podniesienia kwoty wolnej od podatku. Z pewnością dobrze, że działanie naprawcze zostało w ogóle wdrożone, choć w obliczu lawinowo rosnących kosztów, może się ono okazać niewystarczające. Nasza fundacja z niepokojem obserwuje np. drastyczne podwyżki cen paliwa, które mają bezpośredni wpływ na zwiększenie kosztów codziennych wizyt naszego personelu w domach pacjentów.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy wspierają nas przez cały rok – nie tylko przekazując nam swój procent podatku dochodowego, ale wpłacając na nasze konto darowizny, biorąc udział w organizowanych przez nas zrzutkach, przekazując nam dary w postaci sprzętu i materiałów medyczno-pielęgnacyjnych. Bez Państwa wsparcia nie moglibyśmy działać.

  • Od 2023 r. – 1,5% dla OPP - zdjęcie nr 1
Przekaż Datek