Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Otwarcie Centrum Naukowo-Szkoleniowego

Ikonka dla Otwarcie Centrum Naukowo-Szkoleniowego

22 września 2018 r. był ważnym dniem w życiu Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Naukowo-Szkoleniowego im. Tadeusza Dąbrowskiego.

Wśród gości którzy uczestniczyli w uroczystości byli między innymi:
prof. Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia,
prof. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
prof. Wojciech Braksator – Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do spraw Klinicznych i Inwestycji,
ksiądz infułat Lucjan Święszkowski z Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej,
ksiądz prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ksiądz Paweł Rogowski – Proboszcz Parafii św. Barnaby Apostoła,
p. Marek Dąbrowski oraz inni członkowie rodziny śp. Tadeusza Dąbrowskiego,
prof. Janusz Szymborski z Wszechnicy Polskiej w Warszawie,
dr Małgorzata Syczewska – Dyrektor Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
prof. Bohdan Maruszewski – Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
prof. Andrzej Piotrowski – Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
dr Przemysław Łaniewski-Wołłk – Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
dr Katarzyna Witulska – Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
dr Magdalena Tarasińska – Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka,
dr Wojciech Puzyna – Dyrektora Szpitala Specjalistycznego św. Zofii,
p. Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro - prawo do życia,
dr Przemysław Koniński – Dyrektor Medycznego Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci,
dr Ewa Wójcik-Gil – Wiceprezes Zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo,
mgr Paweł Zioło – Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo,
p. Karol Wesołowski – Dyrektor Biznesu Ultrasonografii i Echokardiografii Philips,
p. Paweł Dangel – Dyrektor Teatru Ateneum w Warszawie,
dr Krystyna Bober-Olesińska z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie,
dr Anna Romaniuk z Centrum Terapii Autyzmu SOTIS.

Fundacja WHD jest organizacją pożytku publicznego, której jednym z celów statutowych jest „nieodpłatne rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą”. Od wielu lat cel ten realizowany jest poprzez „organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej”.

Centrum Naukowo-Szkoleniowe pozwoli Fundacji WHD rozwijać działalność szkoleniową. Obok kursów i szkoleń w nowych pomieszczeniach będą organizowane spotkania wolontariuszy WHD oraz grup wsparcia w żałobie i dla rodzeństwa podopiecznych hospicjum.

  • Otwarcie Centrum Naukowo-Szkoleniowego - zdjęcie nr 1
  • Budynek nowego Centrum
  • Wystąpienie Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego
  • dr Artur Januszaniec, prezes Fundacji WHD
  • Otwarcie Centrum Naukowo-Szkoleniowego - zdjęcie nr 5
  • Marek Dąbrowski, bratanek fundatora, odbiera z rąk prezesa Fundacji pamiątkowy medal
  • dr Tomasz Dangel, założyciel Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
  • śp. Tadeusz Dąbrowski, fundator
Przekaż Datek