Przekaż
Datek
KRS 0000097123

W parlamencie o hospicjach

Ikonka dla W parlamencie o hospicjach

W Sejmie

26 stycznia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone omówieniu przedstawionej przez Ministra Zdrowia „Informacji na temat opieki paliatywnej i długoterminowej oraz funkcjonowania hospicjów”. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli środowiska opieki paliatywnej. Wśród gości znaleźli się także członkowie zarządu Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci – prezes Katarzyna Marczyk i wiceprezes Wojciech Marciniak, oraz rzeczniczka Fundacji, Beata Biały. 

Dyskusja w przytłaczającej większości dotyczyła problemów hospicjów dla dorosłych. Komentując przebieg spotkania i dyskusji, prezes Marczyk stwierdziła: „Niestety ponownie przekonaliśmy się, że opieka paliatywna kojarzy się niemal wyłącznie z opieką nad dorosłymi. Takie spojrzenie na sprawę nie jest jedynie udziałem zwykłych obywateli, ale także osób, które decydują w naszym kraju o tym, jak ta opieka ma być zorganizowana i finansowana. Fakt, że dzieci stanowią niewielki procent pacjentów wymagających opieki paliatywnej, to nie powód, by o nich zapominać.” 

Pozytywną informacją, jaką na spotkaniu przekazał przedstawiciel Ministra Zdrowia, była zapowiedź podniesienia w roku 2023 stawek refundowania przez NFZ opieki paliatywnej.

W przypadku hospicjów domowych dla dzieci podwyżka ta wynosi 12%. Choć to nadal niewiele, to biorąc pod uwagę, że przez wiele lat stawki te pozostawały niezmienne, taka decyzja MZ musi cieszyć. 

W Senacie

24 lutego w Senacie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, które w całości poświęcone zostało problemom opieki wytchnieniowej i hospicyjnej nad dziećmi.

Posiedzenie odbyło się z inicjatywy senator Alicji Chybickiej oraz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. 

Wzięło w nim udział kilkunastu przedstawicieli hospicjów dla dzieci z całego kraju, w tym także Fundacji WHD (prezes Katarzyna Marczyk i rzeczniczka Beata Biały). Głównym tematem spotkania było stworzenie w polskim prawie warunków, by opieka wytchnieniowa mogła stanowić stały element pediatrycznej opieki paliatywnej. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, umożliwienie rodzicom nieuleczalnie chorego dziecka odpoczynku od trwającej 24 godziny na dobę opieki nad dzieckiem to nie tylko wyraz zrozumienia dla ich trudnej sytuacji, ale także rodzaj inwestycji w przyszłość. Przemęczeni, wypaleni rodzice często nie są w stanie efektywnie sprawować domowej opieki nad chorym dzieckiem. Stąd tak ważne jest zapewnienie im wytchnienia – czy to w postaci specjalistycznej opieki domowej (pod ich nieobecność), czy poprzez możliwość czasowego umieszczenia dziecka w specjalistycznym ośrodku opieki wyręczającej.

Drugą ważną, poruszoną podczas spotkania kwestią była konieczność oddzielenia pediatrycznej opieki paliatywnej od opieki paliatywnej nad dorosłymi. W szczególności należy w polskich przepisach wyodrębnić hospicjum stacjonarne dla dzieci. Obecnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dot. opieki paliatywnej figuruje wyłącznie ogólne pojęcie hospicjum stacjonarnego. 

Zabierając głos podczas posiedzenia, prezes Fundacji WHD, Katarzyna Marczyk, przypomniała, że o oddzielenie pediatrycznej opieki paliatywnej od opieki dedykowanej dorosłym, Fundacja WHD zabiega już od 20 lat. „Wrzucanie jej do jednego worka z opieką nad dorosłymi jest źródłem licznych problemów. Opieka paliatywna nad dziećmi ma swoją specyfikę i wymaga nieco innych regulacji” – podkreśliła. 

Senator Chybicka zadeklarowała, że Zespół ds. Dzieci zaapeluje do Ministra Zdrowia o finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń polegających na opiece wytchnieniowej, jak ma to miejsce w innych krajach UE. Zapowiedziała też zainicjowanie prac legislacyjnych mających na celu uporządkowanie kwestii związanych z oddzieleniem pediatrycznej opieki paliatywnej od opieki paliatywnej nad dorosłymi.

Beata Biały

 

  • Uczestnicy spotkania w Senacie. Katarzyna Marczyk, prezes Fundacji WHD - trzecia od lewej.
Przekaż Datek