Przekaż
Datek

Artykuły

KRS 0000097123

  Testament życia

  Ikonka dla Testament życia

  Testament życia, czyli projekt ustawy, która po raz pierwszy w Polsce ma regulować granicę życia i śmierci. A dokładnie granicę utrzymywania chorego przy życiu. Bardzo cienką granicę, kiedy nie tyle przedłuża się życie, co przedłuża się umieranie w cierpieniu. Ustawa napisana przez lekarzy (i przesłana do prezydenta jako obywatelski projekt) jasno określa, czym jest uporczywa terapia. Każdemu daje też prawo rozporządzać swoją śmiercią, gdy medycyna nie będzie mogła już mu pomóc. (http://www.tvn24.pl)

  Oglądaj w: TVN24, 16 listopada 2012 r.

 • Ikonka dla Twardy problem w medycynie: przewlekłe zaparcie jako trudna do opanowania dolegliwośc w leczeniu schyłkowej fazy przewlekłych chorób u dzieci
  Twardy problem w medycynie: przewlekłe zaparcie jako trudna do opanowania dolegliwośc w leczeniu schyłkowej fazy przewlekłych chorób u dzieci
 • Ikonka dla W sprawie sztucznego utrzymania pacjenta przy życiu
  W sprawie sztucznego utrzymania pacjenta przy życiu
 • Ikonka dla Wady letalne u płodów i noworodków opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii
  Wady letalne u płodów i noworodków opieka paliatywna jako alternatywa wobec eugenicznej aborcji, eugenicznego dzieciobójstwa i uporczywej terapii
 • Ikonka dla Wpływ Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci na sytuację w onkologii dzieciecej
  Wpływ Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci na sytuację w onkologii dzieciecej
 • Ikonka dla Wpływ WHD na sytuację w perinatologii i kardiologii dzieciecej
  Wpływ WHD na sytuację w perinatologii i kardiologii dzieciecej
 • Ikonka dla Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady, warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady, warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Ikonka dla Zakażenia u pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – zasady antybiotykoterapii
  Zakażenia u pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – zasady antybiotykoterapii
 • Ikonka dla Załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia - wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do opieki paliatywnej i hospicyjnej
  Załącznik do rozporządzenie Ministra Zdrowia - wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących do opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Ikonka dla Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy
  Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - wytyczne dla lekarzy
 • Ikonka dla Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - Zarys praltyki medycznej
  Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci - Zarys praltyki medycznej
 • Ikonka dla Zapotrzebowanie na domową opiekę palia. w woj Łódzkim
  Zapotrzebowanie na domową opiekę palia. w woj Łódzkim
 • Ikonka dla Zasady podejmowania decyzji na podstawie diagnozy prenatalnej
  Zasady podejmowania decyzji na podstawie diagnozy prenatalnej
Przekaż Datek