Przekaż
Datek

Modlitwa hospicjum

Modlitwa hospicjum

Daj im dziś przez nasze ręce chleb powszedni,
a przez naszą miłość pokój i radość.

Panie, uczyń mnie zwiastunem Twojego pokoju,
abym mógł nieść miłość tam,
gdzie panuje nienawiść,
ducha przebaczenia tam,
gdzie panuje niezgoda,
prawdę gdzie panuje błąd,
ufność tam, gdzie jest zwątpienie,
nadzieję, gdzie jest rozpacz,
światło, gdzie są ciemności,
radość, gdzie jest smutek.

Panie pozwól, bym raczej mógł pocieszać niż być pocieszany,
rozumieć niż być rozumiany,
kochać niż być kochany.
Albowiem zapominając o sobie odnajdujemy siebie,
przebaczając otrzymujemy przebaczenie,
umierając budzimy się do życia wiecznego.