Przekaż
Datek

Wsparli nas

KRS 0000097123

Nasi darczyńcy

Nasi darczyńcy

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie!
Dziękujemy osobom prywatnym, firmom i instytucjom które wspierając nas dodają nam wiatru w żagle i pozwalają nieść pomoc naszym podopiecznym.

W 2022 roku następujące firmy, przekazały nam darowizny powyżej 15 tysięcy złotych.

Logo 10 AJW Parts
Logo 13 BOŚ
Logo 20 Drukoba
Logo 30 DTW
Logo 40 Fundacja ARP
Logo 50 GATX
Logo 60 Oskroba
Logo 70 TIM
Logo 80 TomDrew

Informacja

Ikonka dla Informacja

W 2021 r. następujące firmy przekazały Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci darowizny w wysokości odpowiadającej zapisom art. 18 ust.1e pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

Fundacja Pruszyńscy
ul. Sokołowska 32b, 05-506 Warszawa
Kwota  158 200 zł

Telewizja Polska S.A.
ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Kwota: 66 299 zł

Fundacja PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15,  02-515 Warszawa
Kwota: 60 000 zł

Polska Fundacja Narodowa
Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
Kwota: 52 805,49 zł

TRIGON Dom Maklerski
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Kwota: 30 000 zł

AJS Parts SP. z o. o.
ul. Racławicka 154 m 19, 02-117 Warszawa
Kwota: 20 000 zł

TOMDREW PPHU
ul. Podolska 2, 05-270 Marki
Kwota 20 000 zł

GATX RAIL POLAND Sp. z o. o.
ul. Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa
Kwota: 19 000 zł

Wszystkie wymienione wyżej darowizny zostały wykorzystane do realizacji celów statutowych Fundacji WHD.

Przekaż Datek