Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Kolejne porozumienie o współpracy

Ikonka dla Kolejne porozumienie o współpracy

18 września 2012 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Szpitalem Dzieciątka Jezus w Warszawie a Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Szpital Dzieciątka Jezus jest kolejną, po Szpitalu Bielańskim placówką, która zgłosiła się do Fundacji WHD z prośbą o pomoc rodzinom u których nienarodzonego dziecka wykryto upośledzenie lub chorobę zagrażającą życiu. Na mocy zawartego porozumienia rodziny otrzymają bezpłatną pomoc psychologa.

  • Kolejne porozumienie o współpracy - zdjęcie nr 1
  • Kolejne porozumienie o współpracy - zdjęcie nr 2
  • Kolejne porozumienie o współpracy - zdjęcie nr 3
Przekaż Datek