Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Kurs dla lekarzy z hospicjów dla dzieci

Ikonka dla Kurs dla lekarzy z hospicjów dla dzieci

11-12 marca 2022 r. odbyła się druga edycja kursu „Pediatryczna opieka paliatywna – wymiana doświadczeń”. Do Centrum Naukowo-Szkoleniowego Fundacji WHD przyjechali lekarze z hospicjów dla dzieci z całej Polski.

Kierownik naukowy kursu, dr hab. n. med. Tomasz Dangel zaprosił do wygłoszenia wykładów specjalistów różnych dziedzin – anestezjologów, onkologów, neurologów, kardiologów, pediatrów. Każdemu wykładowi towarzyszyły prezentacje konkretnych przypadków przedstawione przez lekarzy z hospicjów.

Kurs składał się z pięciu sesji:

Kanabinoidy w opiece paliatywnej dla dzieci,
Dieta ketogenn jako forma leczenia żywieniowego we współczesnej medycynie,
Domowa opieka palliatywna nad dziećmi z rodzin imigrantów – różnice kulturowe,
Rdzeniowy zanik mięśni typ 1 – terapia genowa w kontekście opieki paliatywnej i wentylacji mechanicznej,
Dzieci z patologiami układu krążenia w hospicjach domowych dla dzieci.

Mając na uwadze aktualną sytuację międzynarodową, szczególnego znaczenia nabrała sesja poświęcona opiece paliatywnej nad dziećmi z rodzin imigrantów, w której jeden z wykładów wygłosiła lekarka z hospicjów w Kijowie, pani Tacjana Wilczyńska. Kwestię różnic kulturowych z nieco innej perspektywy przedstawił ppłk. rez. Krzysztof Plażuk, ukazując ww. problematykę w kontekście polskich, wojskowych misji na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci serdecznie dziękuje wszystkim wykładowcom i prezenterom za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolegami z innych hospicjów.

  • Prof. Anna Kostera-Pruszczyk
Przekaż Datek