Przekaż
Datek
KRS 0000097123

List do Janusza Kleinroka - Dyr. Dep. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Min. Zdrowia

Ikonka dla List do Janusza Kleinroka - Dyr. Dep. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Min. Zdrowia

Pan Dyrektor Janusz Kleinrok
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szanowny Panie Dyrektorze,

Uprzejmie proszę o pomoc w nowelizacji poniższego przepisu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego kwalifikacji lekarzy pracujących w hospicjach domowych dla dzieci.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&;ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=016725
§1 3) b) 4) 1)
Wymagania dotyczące personelu w hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 18. roku życia
1) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii, anestezjologii i reanimacji, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny rodzinnej lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z dziedziny medycyny paliatywnej

Program specjalizacji http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Medycyna%20paliatywna.pdf na str. 17 zawiera opis kursu „Wybrane zagadnienia z zakresu opieki paliatywnej nad dziećmi”. Kurs ten zaproponowałem Autorom programu specjalizacji, gdy pracowałem jeszcze w Instytucie Matki i Dziecka, wyłącznie w tym celu, żeby lekarze pracujący z dorosłymi pacjentami zdali sobie sprawę, że nie powinni leczyć dzieci (ponieważ jest to zupełnie inny dział medycyny, należący do pediatrii). Kursu takiego oczywiście nie można zalecać lekarzom (bez wymienionych wyżej specjalizacji), którzy pracują w hospicjach domowych dla dzieci. Dlatego powyższy zapis powinien zostać zmieniony.

W 2008 roku złożyłem w kierowanym obecnie przez Pana Departamencie projekt umiejętności dla lekarzy „Pediatryczna medycyna paliatywna” (w załączniku). Na stronie 7 i 8 zawiera on projekt właściwego kursu. Proponuję, żeby do czasu wprowadzenia tej umiejętności, zaakceptował Pan ten kurs jako wymagany dla lekarzy pracujących w hospicjach domowych dla dzieci (jeżeli nie posiadają ww. specjalizacji). Rozwiązanie takie, mające charakter prowizoryczny, wymagałoby obecnie nowelizacji ww. punktu Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Później oczywiście należy wprowadzić umiejętność jako rozwiązanie docelowe.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci może zorganizować taki kurs dla lekarzy, chcielibyśmy jednak mieć gwarancję, że zostanie on uznany jako wystarczający przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Zwracam Pana uwagę na fakt, że Fundacja WHD nie jest ani „szkołą wyższą” ani „jednostką posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z dziedziny medycyny paliatywnej” (jest jednak placówką, która prowadzi kształcenie lekarzy w tej dziedzinie i ma w tym zakresie największe doświadczenie w Polsce). Z tego względu również te zapisy powinny zostać zmienione.

Z wyrazami szacunku
Dr hab. n. med. Tomasz Dangel
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
www.hospicjum.waw.pl

Przekaż Datek