Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Razem Mimo Wszystko

Ikonka dla Razem Mimo Wszystko

Wśród zaproszonych przedstawicieli organizacji non-profit znaleźli się: wiceprezes Fundacji WHD Ireneusz Kalisiak i pielęgniarka Barbara Tokarz. W krótkiej rozmowie z Anną Dymną i Piotrem Polkiem przybliżyli zebranej na Krakowskim Rynku publiczności działalność Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia tego przepięknego koncertu.

  • Razem Mimo Wszystko - zdjęcie nr 1
Przekaż Datek