Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Stypendia od Polskiej Fundacji Narodowej

Ikonka dla Stypendia od Polskiej Fundacji Narodowej

W ramach akcji „#PFN Solidarni z Ukrainą” Polska Fundacja Narodowa wsparła Fundację WHD darowizną przeznaczoną na stypendium dla pracowników medycznych z Ukrainy odbywających staż w hospicjum domowym dla dzieci.

Dzięki tej darowiźnie od 1 czerwca 2022 r. półroczne szkolenie w hospicjum domowym WHD odbędzie pielęgniarka z Kijowa oraz lekarka z Charkowa, które przyjechały do Polski wraz z rozpoczęciem wojny na Ukrainie i uzyskały tu status uchodźców.

Obie panie złożyły w Ministerstwie Zdrowia wnioski o uzyskanie prawa do wykonywania zawodu medycznego w Polsce. W oczekiwaniu na decyzję Ministerstwa Zdrowia podpisały z WHD umowy o odbyciu szkolenia. Pod okiem pracowników naszego zespołu będą poznawały standardy i procedury medyczne obowiązujące w hospicjum domowym dla dzieci.

Darowizna Polskiej Fundacji Narodowej pozwoli sfinansować koszty tego szkolenia, a obu stażystkom zapewni środki utrzymania ich i ich rodzin w Polsce.

Dziękujemy Polskiej Fundacji Narodowej za zaufanie i kolejne już wsparcie udzielone naszej fundacji!

  • Stypendia od Polskiej Fundacji Narodowej - zdjęcie nr 1
  • Stypendia od Polskiej Fundacji Narodowej - zdjęcie nr 2
Przekaż Datek