Przekaż
Datek
KRS 0000097123

Projekty ustawy - biogramy autorów

Ikonka dla Projekty ustawy - biogramy autorów

Biogramy autorów "Projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw"

Małgorzata Szeroczyńska – dr nauk prawnych, mgr psychologii, prokurator. Doktorat poświęcony prawu do samostanowienia osób nieuleczalnie chorych. Autorka kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny prawa medycznego i praw osób z niepełnosprawnościami. Przez ponad 6 lat była wolontariuszką w różnych hospicjach dla dorosłych, zarówno domowych, jak i stacjonarnych, w Polsce, Niemczech i Francji. Od 4 lat współpracuje z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci najpierw przy przygotowywaniu Wytycznych dla lekarzy „Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci". a później projektu ustawy.

Adres mailowy: sze075h@o2.pl
 

Dr hab. Joanna Szymkiewicz-Dangel – Specjalista pediatrii i kardiologii, adiunkt w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik referencyjnego Ośrodka Kardiologii Prenatalnej typu C: Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej oraz Poradni USG Agatowa działającej przy Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, który jest jednym z dwóch największych w Polsce.

Twórca systemu prenatalnej opieki kardiologicznej w województwie mazowieckim oraz koordynator zespołu, który w 2011 roku rozpoczął program leczenia interwencyjnego płodów ze złożonymi wadami serca. Współtwórca hospicjum perinatalnego, działającego we współpracy z Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Laureatka nagrody Parasol Szczęścia w 2005 roku "Za nadzieję dawaną rodzicom nienarodzonych dzieci oraz za mądrość i upór w pokonywaniu trudów leczenia najmniejszych z ludzkich serc". W 2012 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Adres mailowy: joanna.dangel@gmail.com
 

Adw. dr Monika Strus-Wołos – wpisana na listę adwokatów od 1996 r. W 2010 r. obroniła rozprawę doktorską na temat prawa upadłościowego i procedury cywilnej. Autorka monografii, współautorka komentarza i autorka wielu artykułów z dziedziny prawa cywilnego procesowego i materialnego. Od wielu lat działa w samorządzie adwokackim, w bieżącej kadencji jest członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz przewodniczy Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono NRA. W 2008 roku otrzymała nagrodę Gazety Prawnej „Złoty Paragraf" w dziedzinie „Najlepszy Adwokat" oraz wyróżnienie dziennika Rzeczpospolita za działalność pro bono, zaś w 2012 r. otrzymała wyróżnienie „Profesjonaliści Forbesa" w kategorii „Adwokat".

Adres mailowy: monika.strus-wolos@adwokatura.pl
 

Paweł Andruszkiewicz – dr nauk medycznych, specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, adiunkt w WUM. Doktorat poświęcony analizie postaw lekarzy wobec decyzji o niepodejmowaniu resuscytacji. Autor artykułów dotyczących tematyki DNAR (nie-podejmuj prób resuscytacji) oraz protokołu DNAR. Przez kilka lat pracował w szpitalach w Wielkiej Brytanii i Holandii. Jest instruktorem ERC- Europejskiej Rady Resuscytacji.

Adres mailowy: pawel_andruszkiewicz@cyberia.pl
 

Dr hab. Tomasz Dangel – jest założycielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Uważa, że nieuleczalnie chore dzieci i ich rodzice powinni mieć swobodny wybór między leczeniem w szpitalu a leczeniem w domu. Poprzednio pracował jako anestezjolog w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie zajmował się leczeniem bólu u dzieci. Na początku lat 90. postanowił stworzyć w Polsce system domowej opieki paliatywnej dla dzieci i powołał do życia pierwsze hospicjum pediatryczne. Jest inicjatorem wspierania rozwoju hospicjów dziecięcych w krajach Europy środkowej i wschodniej. W Instytucie Matki i Dziecka kierował Zakładem Opieki Paliatywnej, gdzie uzyskał habilitację w dziedzinie medycyny paliatywnej. Autor wielu badań i publikacji na temat leczenia bólu i opieki paliatywnej w pediatrii.

Adres mailowy: dangel@hospicjum.waw.pl
 

Ryszard Grenda – profesor dr hab. nauk medycznych, specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej, nefrologii i pediatrii; autor ponad 200 publikacji naukowych oraz rozdziałów w 50 podręcznikach; doświadczenie 32-lat pracy lekarskiej, w której zajmuje się m.in. terapią nerkozastępczą (dializy i prowadzenie chorych po transplantacji nerki). Członek Komitetu Etyki Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka.

Współautor wytycznych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz współpracownik zespołu redagującego nowelizację ustawy.

Adres mailowy: r.grenda@czd.pl
 

Adw. Andrzej Kurkiewicz – wpisany na listę adwokatów w 1997 roku. W latach 1998 – 2011 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Od początku pracy w Kancelarii Sejmu byłem zaangażowany w przygotowywanie opinii prawnych, w szczególności w zakresie zgodności wnoszonych projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz w zakresie ratyfikacji umów międzynarodowych. Uczestniczyłem w pracach legislacyjnym nad kilkuset projektami ustaw. Do stycznia 2011 brałem udział w pracach komisji sejmowych, w tym w Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Unii Europejskiej. Od maja 2004 byłem ekspertem Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP w zakresie oceny projektów aktów prawa Unii Europejskiej w ramach krajowej, parlamentarnej kontroli tworzenia prawa UE. Obecnie doradzam w ramach własnej kancelarii w sprawach legislacyjnych, regulacyjnych i administracyjnych.

Adres mailowy: andrzej.kurkiewicz@kancelariakurkiewicz.pl
 

Dr med. Marcin Rawicz – lekarz – anestezjolog dziecięcy, jeden z najbardziej doświadczonych polskich lekarzy w tej specjalności.. Wieloletni kierownik Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor podręczników ze swojej dziedziny oraz poradników dla dzieci i rodziców. Wieloletni członek władz Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii Dziecięcej, ostatnie cztery lata Prezes tego Towarzystwa. Od początku istnienia Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci współpracuje z tą Fundacją, jest członkiem Rady Fundacji.

Adres mailowy: rawicz@supermedia.pl

Przekaż Datek