Przekaż
Datek

Artykuły

KRS 0000097123
 • Ikonka dla 121 złotych dziennie za leczenie dziecka przez hospicjum domowe
  121 złotych dziennie za leczenie dziecka przez hospicjum domowe
 • Ikonka dla Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (X-ALD)
  Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (X-ALD)
 • Ikonka dla Ankieta - Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna Polska 2012
  Ankieta - Pediatryczna Domowa Opieka Paliatywna Polska 2012

  Ból aborcji

  Ikonka dla Ból aborcji

  Z dr. hab. n. med. Tomaszem Dangelem, specjalistą medycyny paliatywnej i anestezjologii, założycielem Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, rozmawia Izabela Borańska-Chmielewska

  Czytaj dalej...
 • Ikonka dla Budujmy cywilizację dobra, cywilizację życia, nie śmierci
  Budujmy cywilizację dobra, cywilizację życia, nie śmierci
 • Ikonka dla CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja – Warszawa, syczeń 2013
  CBOS - Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja – Warszawa, syczeń 2013

  Czas na dyskusję o testamencie życia

  Ikonka dla Czas na dyskusję o testamencie życia

  - Ewa Szarkowska, Puls Medycyny nr 2 (259) 13 lutego 2013

  60 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem do polskiego prawa tzw. testamentu życia, a ponad połowa deklaruje, że jest gotowa podpisać taki dokument. Z inicjatywy grupy prawników i lekarzy powstał projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, który umożliwia odstąpienie od uporczywej terapii. 

 • Ikonka dla Czy hospicjum dla dzieci może funkcjonować na podstawie zarz. prez. NFZ
  Czy hospicjum dla dzieci może funkcjonować na podstawie zarz. prez. NFZ
 • Ikonka dla Decyzja o zakończeniu leczenia przyczynowego u dzieci z chorobami nowotworowymi – doświadczenia Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
  Decyzja o zakończeniu leczenia przyczynowego u dzieci z chorobami nowotworowymi – doświadczenia Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
 • Ikonka dla Deklaracja końcowa V Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii «PRO VITA»
  Deklaracja końcowa V Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii «PRO VITA»
 • Ikonka dla Diagnostyka kandydozy i przepuszczalności jelitowej u pacjentów WHD
  Diagnostyka kandydozy i przepuszczalności jelitowej u pacjentów WHD
 • Ikonka dla Diagnostyka radiologiczna zaburzeń połykania i refluksu żołądkowoprzełykowego u dzieci
  Diagnostyka radiologiczna zaburzeń połykania i refluksu żołądkowoprzełykowego u dzieci
następna ostatnia
Przekaż Datek